Català English Español Italiano Português (BR) Privacy Policy
EULA
Instal·lació    Utilització    Problemes coneguts    Descàrrega manual   

Instal·lació
 1. Verifica que el teu sistema diposa de la versió 1.6 o superior de Java. Pots descarregar-la des de http://www.java.com.
 2. Executa l'instal·lador per a la teva plataforma o descomprimeix el fitxer ZIP.
 3. Ja està! Ara només cal que recordis que:
  a. Si empres Windows, has d'obrir el fitxer Google2SRT.exe. google2srt
  b. Si empres GNU/Linux, has d'obrir el fitxer run.sh. shell script
  c. Si empres Mac OS X, has d'obrir el fitxer Google2SRT.jar. JAR file
  d. Si empres un altre sistema, has d'executar des de l'intèrpret de comandes o similar la comanda "java -jar Google2SRT.jar".Utilització
Subtítols d'un únic vídeo (URL)
Subtítols d'un únic vídeo (URL)
Traduccions d'un únic vídeo (URL)
Traduccions d'un únic vídeo (URL)
Subtítols de múltiples vídeos (Llista d'URL)
Subtítols de múltiples vídeos (Llista d'URL)
Un únic fitxer XML de subtítols
Un únic fitxer XML de subtítols


Problemes coneguts


Descàrrega manualQuè fer quan Google2SRT no és capaç de descarregar els subtítols? Els haurem de descarregar manualment i convertir-los amb l'opció "Fitxer XML". Actualment és necessari emprar aquest mètode quan volem descarregar les traduccions que YouTube ofereix dels subtítols originals.

YouTube
Tenim l'adreça d'un vídeo com la següent:
http://www.youtube.com/watch?v=XraeBDMm2PM


1. Ens fixarem en v i podrem veure la llista de subtítols reals disponibles visitant aquesta adreça:
http://video.google.com/timedtext?type=list&v=XraeBDMm2PM


2a. Podrem veure un codi XML similar al següent:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<transcript_list docid="6824816026201807091">
<track id="2" name="French (fr)" lang_code="fr" lang_original="Français" lang_translated="French"/>
<track id="0" name="German (de)" lang_code="de" lang_original="Deutsch" lang_translated="German"/>
<track id="3" name="Italian (it)" lang_code="it" lang_original="Italiano" lang_translated="Italian"/>
<track id="4" name="Japanese" lang_code="ja" lang_original="???" lang_translated="Japanese"/>
<track id="1" name="Spanish (es)" lang_code="es" lang_original="Español" lang_translated="Spanish"/>
</transcript_list>


2b. Si hi ha subtítols en l'idioma desitjat, podem passar al punt 3. Si no hi són, podem carregar també la llista de subtítols traduïts disponibles visitant aquesta adreça:
http://video.google.com/timedtext?type=list&v=XraeBDMm2PM&tlangs=1


2c. Veurem un codi XML similar a aquest:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<transcript_list docid="6824816026201807091">
<target id="42" lang_code="ca" lang_original="Català" lang_translated="Catalan"/>
<track id="2" name="French (fr)" lang_code="fr" lang_original="Français" lang_translated="French" cantran="true"/>
<track id="1" name="Spanish (es)" lang_code="es" lang_original="Español" lang_translated="Spanish" cantran="true"/>
...
</transcript_list>

Els subtítols de tipus <track> i cantran="true" són reals; els altres (<target>) són idiomes als quals es pot traduir a partir d'un dels subtítols reals. Això significa que haurem de triar el subtítol real a partir del qual volem traduir i l'idioma que realment ens interessa.

3. Ens fixarem en els paràmetres name i lang_code del subtítol que ens interessa i visitarem:
Exemple: subtítols en castellà (subtítols reals):
http://video.google.com/timedtext?type=track&v=XraeBDMm2PM&name=Spanish (es)&lang=es

Exemple: subtítols en català (subtítols traduïts a partir del castellà):
http://video.google.com/timedtext?type=track&v=XraeBDMm2PM&name=Spanish (es)&lang=es&tlang=ca

Hem de tenir en compte que lang_code del fitxer XML anterior és lang (subtítol real) o tlang (subtítol traduït) a l'adreça URL.
Si algun dels camps name o lang_code estan en blanc al codi XML del punt 2/2c, és a dir, apareix name="" o lang_code="", li passarem els paràmetres buits. Veure exemple de subtítols en anglès a Google Video.

4. Veurem un fitxer XML similar a aquest:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<transcript>
<text start="0" dur="1.96">El Nissan Sunny.</text>
<text start="3" dur="1.48">No sé por dónde empezar</text>
<text start="4.52" dur="3.96">Quiero decir que hay coches más feos y hay coches peores de conducir, pero ese no es el asunto.</text>
...
</transcript>


5. El guardarem amb extensió XML i ja el podem convertir a SRT amb Google2SRT.


Google Video
Tenim l'adreça d'un vídeo com la següent:
http://video.google.com/videoplay?docid=-3916654796029228812


1. Ens fixarem en docid i podrem veure la llista de subtítols disponibles visitant aquesta adreça:
http://video.google.com/videotranscript?frame=c&type=list&docid=-3916654796029228812


2. Podrem veure un codi XML similar al següent:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<transcript_list docid="-3916654796029228812">
<track id="4" name="Deutsch" lang_code="de" lang_original="Deutsch" lang_translated="Alemany" lang_default="true"/>
<track id="2" name="" lang_code="en" lang_original="English" lang_translated="Anglès" lang_default="true"/>
<track id="0" name="???????" lang_code="ar" lang_original="???????" lang_translated="Àrab" lang_default="true"/>
<track id="9" name="???" lang_code="ko" lang_original="???" lang_translated="Coreà" lang_default="true"/>
<track id="13" name="Español" lang_code="es" lang_original="español" lang_translated="Espanyol" lang_default="true"/>
<track id="3" name="Français" lang_code="fr" lang_original="Français" lang_translated="Francès" lang_default="true"/>
...
</transcript_list>


3. Ens fixarem en els paràmetres name i lang_code del subtítol que ens interessa i visitarem:
Exemple: subtítols en castellà:
http://video.google.com/videotranscript?frame=c&type=track&name=Español&lang=es&docid=-3916654796029228812

Exemple: subtítols en anglès (name està en blanc):
http://video.google.com/videotranscript?frame=c&type=track&name=&lang=en&docid=-3916654796029228812

Hem de tenir en compte que lang_code del fitxer XML anterior és lang a l'adreça URL.
Si algun dels camps name o lang_code estan en blanc al codi XML del punt 2, és a dir, apareix name="" o lang_code="", li passarem els paràmetres buits, com a l'exemple dels subtítols en anglès, on name no té cap valor.

4. Veurem un fitxer XML similar a aquest:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<transcript>
<text start="1.8" dur="1.95">Información sobre la amiloidosis.</text>
<text start="5.06" dur="1.29">¿Qué es la amiloidosis?</text>
<text start="6.69" dur="2.97">La amiloidosis es un grupo de enfermedades en las que muchas clases diferentes</text>
...
</transcript>


5. El guardarem amb extensió XML i ja el podem convertir a SRT amb Google2SRT.